Record details

Title
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořáček
Author
    Dvořáček, Jaroslav, 1949-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 11
Pages
    s. 15-16
Year
    2006
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    061.3
    504.05
    622
Conspectus category
    504
    622
Subject group
    ekonomika surovin
    geologie environmentální
    geologie ložisková
    hornictví
    konference
    likvidace dolu
    mezinárodní spolupráce
    politika
    střety zájmů
    studie environmentálních vlivů
Geographical name
    Austrálie
    Svět
Keyword
    Dolu
    Hornictví
    Jako
    Obecný
    Problém
    Uzavření
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012