Record details

Title
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam
Other titles
    Anhydrite and barite inclusions in Jurassic geodes from Moravia and their genetic significance
Author
    Losos, Zdeněk
    Přichystal, Antonín
    Richterová, Dana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
Vol./nr.
    Roč. VII., č. 1
Pages
    3
Year
    2000
Thesaurus term
    anhydrite
    barite
    Jurassic silica geodes
    sabkha setting
    sulphate inclusions
Keyword
    Anhydritu
    Barytu
    Genetický
    Geodách
    Jurských
    Moravy
    Uzavřeniny
    Význam
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012