Record details

Title
    Uzemni systemy ekologicke stability
Author
    Bucek, A.
    Lacina, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Veronica. Časopis ochránců přírody
Vol./nr.
    Roč. 7, zvlastni vydani
Pages
    s. 1-47
Year
    1993
Keyword
    Ekologicke
    Stability
    Systemy
    Uzemni
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012