Record details

Title
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
Statement of responsibility
    Richard Nouza, Miroslav Šedina
Other titles
    Bases and objectives for lazing down the raw materials state policy in the region of natural resources
Author
    Nouza, Richard
    Šedina, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 6
Pages
    s. 179-181
Year
    1993
Subject group
    báňské zákonodárství
    ekonomika surovin
    politika surovinová
    surovinová politika
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Cíle
    Formulování
    Nerostných
    Oblasti
    Politiky
    Státu
    Surovin
    Surovinové
    Východiska
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012