Record details

Title
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
Statement of responsibility
    Václav Kryl
Other titles
    Education of specialists for exploitation and technology of building materials. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
Author
    Kryl, Václav
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
Pages
    s. 1-4
Subject group
    suroviny stavebního průmyslu
    školství
    těžba povrchová
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrava
Keyword
    Odborníků
    Stavebních
    Surovin
    Těžbu
    Výchova
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012