Record details

Title
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
Other titles
    The outcrop of the Silurian rocks in the Repešský žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
Author
    Budil, Petr
    Goliáš, Viktor
    Holub, František
    Jašková, Vladimíra
    Kraft, Petr
    Marek, Jaroslav
    Melichar, Rostislav
    Mikuláš, Radek
    Prokop, Rudolf
    Štorch, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Přírodovědné studie muzea Prostějovska
Vol./nr.
    Roč. 12-13, č. podzim
Pages
    15
Year
    2011
Thesaurus term
    Silurian, Drahany Highland, fossils
Keyword
    Drahanská
    Hornin
    Morava
    Repešském
    Silurských
    Stínavě
    Vrchovina
    Výchoz
    žlebu
Abstract (in czech)
   Small tectonic slice of Silurian rocks have been studied (together with the surrounding Devonian rocks) at the Stínava (in Repechy trough). The graptolite, echinoderm, trilobite and other fauna from the Silurian and Devonian outcrops is discussed.
Abstract (in english)
   The outcrop of the Silurian rocks in the Repešský žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014