Record details

Title
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
Statement of responsibility
    František Mašek
Author
    Mašek, František
Language
    česky
Source title - monograph
    V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970
Pages
    s. 38-55
Notes
    5 tab.
Classfication no.
    004
    556
Conspectus category
    004
    556
Subject group
    hydrogeologie
    program počítačový
    zpracování dat
Keyword
    22
    Hydraulických
    Minsk
    Parametrů
    Počítači
    Podzemní
    Samočinném
    Vody
    Výpočet
    Zásob
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012