Record details

Title
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
Author
    Baratoux, L.
    Machek, Matěj
    Špaček, Petr
    Ulrich, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Československý časopis pro fyziku
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 4
Pages
    s. 233-235
Year
    2004
Notes
    Projekt: GP205/02/D139, GA ČR3cav_un_auth*0011414
    Projekt: GP205/03/P065, GA ČR3cav_un_auth*0000926
    Překlad názvu: Calculation of seismic velocity distribution in rock
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    rocks - gabbro
    seismic anisotropy
Keyword
    Hornině
    Prostorového
    Rozložení
    Rychlostí
    Seismických
    Vln
    Výpočet
Abstract (in czech)
   Zatímco vlastnosti svrchní zemské kůry je možné přímo sledovat pomocí geologického průzkumu, její hlubší části a celý zemský plášť jsou zatím pro přímé pozorování nedosažitelné a mnoho informací o jejich složení a struktuře je odvozováno z refrakčních, reflexních a tomografických seismických měření.
Abstract (in english)
   Seismic properties of the rocks from deeper parts of the Earth, which were altered during their uplift, can only be reconstructed using relicts of primary phases and elastic mixture rules. In this paper basic methods for calculation of seismic properties from data on crystallographic orientation of individual mineral phases and their elastic constants are described.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013