Record details

Title
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
Other titles
    Calculation of spatial distribution of seismic velocities in rock
Author
    Baratoux, Lenka
    Machek, Matěj
    Špaček, Petr
    Ulrich, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Československý časopis pro fyziku
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 4
Pages
    3
Year
    2004
Thesaurus term
    calculation
    rock
    seismic velocity
Keyword
    Hornině
    Prostorového
    Rozložení
    Rychlostí
    Seismických
    Vln
    Výpočet
Abstract (in czech)
   Stručný popis metodického přístupu k výpočtu seismických vlastností polykrystalického agregátu a příklad srovnání vypočtených a naměřených hodnot
Abstract (in english)
   Short review of methodical approach to calculation of seismic properties of rock and example of comparison of calculated and experimentally measured data.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012