Record details

Title
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
Statement of responsibility
    Zbyněk Podskalský, Josef Pohanka, Vladimír Kaňovský, František Bradáč
Author
    Bradáč, František
    Kaňovský, Vladimír
    Podskalský, Zbyněk
    Pohanka, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 4
Pages
    s. 111-114
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    kategorie zásob
    náklady výroby
    parametr
    výpočet zásob
Keyword
    Dokumentace
    Kvality
    Množství
    Projektové
    Suroviny
    Výpočty
    Využívání
    Zásob
    Zpracování
Abstract (in czech)
   Předmětem článku je návrh postupu při vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska s ohledem na podklady pro stanovení podmínek, při nichž je využívání ložiska ekonomické. K základním podkladům postupu patří vyhodnocení geologického průzkumu koncepce využívání ložiska, zvláštní kondice dobyvatelnosti, možnost zpracování a použití podkladu pro rozhodnutí o nejvýhodnější variantě ekonomického využívání ložiska. Hlavním podkladem je úplný soubor vstupních dat o geologicko-průzkumných pracích a technologie jeho využívání. Z nich se vychází při technicko-ekonomickém posuzování dobyvatelnosti ložiska.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012