Record details

Title
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru - variácie ich štruktúrného stavu a chemického zloženia
Author
    Lang, Miloš
    Miko, O.
    Pivec, Edvín
    Uher, P.
Language
    sla
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 26, -
Pages
    s. 165-170
Year
    1994
Keyword
    Chemického
    Draselného
    Granitu
    Stavu
    štruktúrného
    Variácie
    Výrastlice
    Zloženia
    Žiaru
    živca
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012