Record details

Title
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
Statement of responsibility
    Otakar Pazdírek, Miroslav Kobr
Other titles
    Annuary conference of EAGE
Author
    Kobr, Miroslav, 1940-
    Pazdírek, Otakar
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 71, č. 4
Pages
    s. 393
Year
    1996
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    geofyzikální průzkum
    karotáž
    konference
    procesy geodynamické
    ropa
    seizmika
Keyword
    Asociace
    EAGE
    Evropské
    Geovědců
    Inženýrů
    Konference
    Výroční
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012