Record details

Title
    Výroční zpráva o činnosti Slezského zemského muzea za rok 1998
Other titles
    Anniversary report on activities of Slezské Zemské Muzeum for 1998
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 2
Pages
    s. 185-192
Year
    1999
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    bibliografie
    geologie regionální
    moravskoslezská oblast
    muzeum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Morava
    Slezsko
Keyword
    1998
    činnosti
    Muzea
    Rok
    Slezského
    Výroční
    Zemského
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012