Record details

Title
    Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
Other titles
    Occurrence, exploitation and protection of thermal waters in Usti nad Labem
Author
    Datel, Josef
    Krásný, Jiří
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2005
Source title - monograph
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
Thesaurus term
    Bohemian Cretaceous Basin
    thermal water
    Usti nad Labem
Keyword
    Labem
    Ochrana
    Termálních
    Ústí
    Vod
    Výskyt
    Využívání
Abstract (in czech)
   Využívání křídových termálních vod v Ústí nad Labeml historie, současnost, režim
Abstract (in english)
   Exploitation of Cretaceous thermal waters in Usti nad Labem, history, contemporary situation, regime
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012