Record details

Title
    Výskyt a množstvo priesaku zrážkovej vody do podzemnej vody
Statement of responsibility
    Ján Benetin, Andrej Šoltész, Jaroslav Antal
Other titles
    Naličije i količestvo prosačivanija osadkov v gruntovyje vody
    Occurrence and amount of precipitation seepage into groundwater
Author
    Antal, Jaroslav
    Benetin, Ján
    Šoltész, Andrej
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 4
Pages
    s. 399-414
Year
    1986
Notes
    8 obr., 2 tab.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Keyword
    Do
    Množstvo
    Podzemnej
    Priesaku
    Vody
    Výskyt
    Zrážkovej
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012