Record details

Title
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
Statement of responsibility
    Petr Rajlich
Other titles
    Occurrence and properties of the shocked quartz in the Bohemian Massif
Author
    Rajlich, Petr, 1944-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 47
Pages
    s. 39-47
Year
    2007
Notes
    1 obr., 12 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    548
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    Český masiv
    difrakce rentgenová
    jevy šokové
    kráter meteoritický
    krystalografie
    křemen
    laminace
    proterozoikum
    rekrystalizace
Geographical name
    Březnice (Tábor, Tábor)
    Čechy (Česko)
    Týn nad Vltavou (České Budějovice, Týn nad Vltavou)
Keyword
    Českého
    Křemenů
    Masivu
    šokových
    Vlastnosti
    Výskyt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012