Record details

Title
    Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Václav Vydra, Dagmar Krausová
Other titles
    Occurrence of barite in the stilpnomelane iron ore from the mining claim Prokop near Šernberk
Author
    Krausová, Dagmar
    Vydra, Václav
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 75-76
Year
    1998
Notes
    2 tab., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    baryt
    chemismus minerálů
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    rudy Fe
    stilpnomelan
Geographical name
    Babice (Olomouc)
    ČR-Morava
    Šternberk (Olomouc)
Keyword
    14-44
    Barytu
    Důlní
    Fe-rudě
    Míry
    Prokop
    Stilpnomelanové
    Šternberk
    Šternberka
    Výskyt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012