Record details

Title
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
Other titles
    The occurrence of cuprostibite in the Příbram uranium-base metals ore district (the shaft 16, Příbram - Háje), Czech Republic
Author
    Hofman, Petr
    Litochleb, Jiří
    Sejkora, Jiří
    Škácha, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 1
Pages
    6
Year
    2009
Thesaurus term
    chemical composition
    clausthalite
    cuprostibite
    Czech Republic
    Háje near Příbram
    X-ray powder diffraction
Keyword
    16
    Cuprostibitu
    Česká
    Příbram-Háje
    Příbramském
    Republika
    Revíru
    šachta
    Uran-polymetalickém
    Výskyt
Abstract (in czech)
   Vzácný intermetalický minerál cuprostibit byl nalezen na haldě šachty č. 16 (Háje u Příbrami), příbramský uran-polymetalický rudní revír, střední Čechy (Česká republika). Cuprostibit zde vytváří nepravidelné až polokulovité agregáty o velikosti do 0.5 mm s kovovým leskem v kalcitové žilovině. Clausthalit s variabilním obsahem Cu, chalkozín, tetraedrit, stříbro a supergenní partzit byly určeny v bezpostřední asociaci s cuprostibitem a data jejich chemického složení jsou podána.
Abstract (in english)
   Rare intermetallic mineral cuprostibite was found in a mine dump of shaft No. 16 (Háje near Příbram), the Příbram uranium - base metal ore district, central Bohemia (Czech Republic). Cuprostibite forms there irregular to spherical aggregates up to 0.5 mm in size with metallic lustre in calcite gangue. Clausthalite with variable copper contents, chalcocite, tetrahedrite, silver and supergene partzite were determined in close association with cuprostibite and data for their chemical composition are given.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012