Record details

Title
    Výskyt fosilní organické hmoty v okolí Mikulova v Krušných horách
Author
    Daněk, Vilém
    Sýkorová, Ivana
Conference
    Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology (4. : 01.02.1999-04.02.1999 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica
Pages
    s. 27-34
Notes
    Projekt: IAA3046607, GA AV ČR
    Překlad názvu: Fossil organic matter near Mikulov Krušné hory mountains
    Rozsah: 8 s.
Keyword
    Fosilní
    Hmoty
    Horách
    Krušných
    Mikulova
    Okolí
    Organické
    Výskyt
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012