Record details

Title
    Výskyt gladitu v rudních žilách v okolí Phan Rangu (Vietnam)
Statement of responsibility
    Josef Skalický, Zdeněk Táborský
Other titles
    Gladite occurrence in ore veins near Phan Rang (Vietnam)
Author
    Skalický, Josef
    Táborský, Zdeněk
Language
    česky
Source title - monograph
    5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
Pages
    s. 38-40
Notes
    2 tab.
    Anglické resumé
Subject group
    geologie regionální
    rudy Cu
    rudy Mo
    vrásnění alpinské
Geographical name
    Vietnam
Keyword
    Gladitu
    Okolí
    Phan
    Rangu
    Rudních
    Vietnam
    Výskyt
    žilách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012