Record details

Title
    Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho komplexu Banisko (Štiavnické vrchy)
Statement of responsibility
    Miroslav Harman
Other titles
    Occurrence of gyrolite and laumontite in rocks of the Banisko intrusive complex, Štiavnické vrchy Mts., Central Slovakia
Author
    Harman, Miroslav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 4
Pages
    s. 357-367
Year
    1989
Notes
    3 obr., 1 tab. foto
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    552
Subject category
    difrakční metody v mineralogii
    experimentální mineralogie
    fylosilikáty
    neovulkanity Západních Karpat
    strukturní mineralogie
    tektosilikáty
    žilné horniny s křemenem
Keyword
    Banisko
    Gyrolitu
    Horninách
    Intruzívneho
    Komplexu
    Laumontitom
    Štiavnické
    Vrchy
    Výskyt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012