Record details

Title
    Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti
Statement of responsibility
    Jiří Tesař
Other titles
    Occurrence of methane in mineral waters in the West Bohemian mineral water area
Author
    Tesař, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Fysiatrický a revmatologický věstník
Vol./nr.
    Roč. 69, č. 2
Pages
    s. 122-126
Year
    1991
Notes
    4 tab.
    Časopis vyřazen r.1999
    Zkr. název ser.: Fysiatr. revmatol. Věst.
Subject group
    analýza plynů
    krušnohorský pluton
    metanové vody
    voda minerální
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Karlovy Vary
    Královské Poříčí
    Lázně Kynžvart
    Mariánské Lázně
    Sokolovská pánev
Keyword
    Kyselkové
    Metanu
    Minerálních
    Oblasti
    Vodách
    Výskyt
    Západočeské
Abstract (in czech)
   V práci jsou diskutovány metody stanovení a obsahy metanu ve vybraných minerálních vodách západočeské oblasti. Stopy vyšších uhlovodíků (ethanu) byly nalezeny pouze ve vodě na dole Marie Majerové. Obsahy řádově desítky až stovky mikrolitru CH4/l byly nalezeny ve vodách, které jsou v kontaktu s uhelnou hmotou sedimentů. Nižší hodnoty byly nalezeny ve vodách, jejichž oběhové cesty procházejí horninami krystalinika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012