Record details

Title
    Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic
Other titles
    Occurence of microgranite with granphyric texture on a boundary of the Diorite and Metabazite zones of the Brno Massif east of Jinačovice
Author
    Hanžl, Pavel
    Hrdličková, Kristýna
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 2
Pages
    6
Year
    2011
Thesaurus term
    Brno Massif, granophyre, geochemistry, geotectonic position
Keyword
    Brněnského
    Dioritové
    Granofyrickou
    Hranici
    Jinačovic
    Masivu
    Metabazitové
    Mikrogranitu
    Strukturou
    Východně
    Výskyt
    Zóny
Abstract (in czech)
   Tektonické šupiny mikrogranitů jsou odkryty v metabazitové zóně brněnského masivu podél hranice s dioritovou zónou. Granofyry jsou složeny nepravidelnými srůsty křemene a živců kolem albitových lišt. Granofyry chemicky odpovídají trondhjemitu. Geochemie stopových prvků koreluje se složením ryolitů metabazitové zóny.
Abstract (in english)
   Occurence of microgranite with granphyric texture on a boundary of the Diorite and Metabazite zones of the Brno Massif east of Jinačovice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014