Record details

Title
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
Statement of responsibility
    Václav Procházka
Other titles
    Occurrence of minerals with pre-Variscan shock metamorphosis in granits of Melechov granite body
Author
    Procházka, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 121-122, Příl. 10
Year
    2006
Notes
    6 fot. v Příl. 10
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    550.2
    552
    912
Conspectus category
    55
    552
    912
Subject group
    apatit
    deformace
    geologie regionální
    granitizace
    granitoidy
    ilmenit
    jevy šokové
    mapa geologická
    metamorfóza šoková
    moldanubický pluton
    petrogeneze
    planární prvky
    studie teoretická
    xenolit
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Českomoravská vrchovina-Melechov
    Kochánov (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Keyword
    23-21
    Brod
    Granitoidech
    Havlíčkův
    Masivu
    Melechovského
    Minerálů
    Prevariskou
    Přeměnou
    šokovou
    Výskyt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012