Record details

Title
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
Statement of responsibility
    Lukáš Krmíček, Petr Sulovský, Michaela Halavínová
Other titles
    Occurrence of REE minerals in hydrothermal veins on Drahany Upland
Author
    Halavínová, Michaela
    Krmíček, Lukáš
    Sulovský, Petr, 1952-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 64-68
Year
    2005
Notes
    1 diagr., 6 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    allanit
    cér
    chemismus minerálů
    chlority
    flyš
    fosforečnany
    frakcionace chemická
    hydrotermální alterace
    hydrotermální podmínky
    karbon-spodní
    karbonáty
    lokalita mineralogická
    migrace prvků
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    nízká teplota
    vzácné zeminy
    žíla
Geographical name
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
    Luleč (Vyškov, Vyškov)
    Rozstání-Baldovec (Prostějov, Prostějov)
Keyword
    24-23
    24-41
    Drahanské
    Hydrotermálních
    Minerálů
    Protivanov
    Vrchoviny
    Výskyt
    Vyškov
    Vzácných
    Zemin
    žilách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012