Record details

Title
    Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka
Other titles
    The occurence of selenium in groundwater at the catchment of Suchomasty stream
Author
    Bruthans, Jiří
    Buzek, František
    Doušová, Barbora
    Kadlecová, Renáta
    Krejčová, Stanislava
    Zeman, Ondřej
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce ... (Geoscience Research Reports for...)
Vol./nr.
    Č. 2010
Pages
    5
Year
    2010
Thesaurus term
    catchment
    contamination
    groundwater
    residence time
    selenium
    soil
Keyword
    Podzemní
    Potoka
    Povodí
    Selenu
    Suchomastského
    Vodě
    Výskyt
Abstract (in czech)
   V okolí obce Suchomasty byly zjištěna nadlimitní koncentrace selenu v podzemní vodě. Byly zkoumány možné zdroje selenu a datována podzemní voda pomocí SF6
Abstract (in english)
   In surroundings of Suchomasty village, concentration of Se was found which exceed the limit for drinking water. Possible sources of Se were studied as well as the mean residence time of water
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012