Record details

Title
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
Statement of responsibility
    Stanislav Houzar, Tomáš Kadlec a Jiří Sejkora
Other titles
    Occurrence of wollastonite at skarn in Vlastějovice, central Bohemia (Czech Republic)
Author
    Houzar, Stanislav
    Kadlec, Tomáš
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 1
Pages
    4
    s. 37-40
Year
    2009
Notes
    5 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    kalcit
    kámen stavební
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    moldanubický pluton
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    morfologie krystalu
    pegmatit
    sběratelství
    složení chemické
    wollastonit
Thesaurus term
    calcite
    Czech Republic
    iron skarn
    pegmatite
    Vlastějovice
    wollastonite
Geographical name
    Čechy střední (Česko)
    Vlastějovice (Kutná Hora, Kutná Hora)
Keyword
    Čechy
    Česká
    Republika
    Skarnu
    Střední
    Vlastějovicích
    Výskyt
    Wollastonitu
Abstract (in czech)
   Wollastonit byl poprvé nalezen jako vzácný minerál v Fe skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy, Česká republika. Nezonální granát-wollastonitové agregáty se vyskytují mezi jemnozrnnou monominerální kalcitovou horninou a křemenem-bohatou pegmatitovou žilou, které protínají pyroxen-epidot-granátový Fe skarn.

   Wollastonit byl poprvé nalezen jako vzácný minerál v Fe skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy, Česká republika. Nezonální granát-wollastonitové agregáty se vyskytují mezi jemnozrnnou monominerální kalcitovou horninou a křemenem-bohatou pegmatitovou žilou, které protínají pyroxen-epidot-granátový Fe skarn.
Abstract (in english)
   For the first time, wollastonite was found as rare mineral in the iron skarn in Vlastějovice, central Bohemia, Czech Republic. Unzonal garnet-wollastonite aggregates occur between coarse-grained monomineral calcite rocks and quartz-rich pegmatite vein, which penetrate of pyroxene-epidote-garnet Fe skarn.

   For the first time, wollastonite was found as rare mineral in the iron skarn in Vlastějovice, central Bohemia, Czech Republic. Unzonal garnet-wollastonite aggregates occur between coarse-grained monomineral calcite rocks and quartz-rich pegmatite vein, which penetrate of pyroxene-epidote-garnet Fe skarn.
Contributor
    Česká geologická služba
    Moravské zemské muzeum Brno
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    ČGS (UNM)
    MZM
    NM
Source format
    R
    U
Entered date
    14. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012