Record details

Title
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
Pages
    s. 138-145
Notes
    Překlad názvu: Ironstone Occurrences outside the Bohemian Cretaceous Basin
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    ironstones
    Liesegang
    sandstones
Keyword
    českou
    Křídovou
    Mimo
    Pánev
    Výskyty
    železivců
Abstract (in czech)
   Článek popisuje nálezy železivců v různých sedimentárních prostředích Českého masivu.
Abstract (in english)
   Different types of feruginized rocks are abundant not only in the Bohemian Cretaceous Basin but also in other areas of the Bohemian Massif. Several phases of ferricrete origin can be distinguished, with the most important ones dating to the late Cretaceous (Hosín, detrial ironstones in Lusatia) and Early Miocene (Sulava near Prague).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012