Record details

Title
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
Author
    Kozumplíková, Milena
    Litochleb, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8, -
Pages
    s. 207-210
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: Occurence of the vein polymetalic mineralization in the Proterozoic near Mníšek pod Brdy
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    exploration works
    geology
    paragenesis
Keyword
    Brdy
    Mineralizace
    Mníšku
    Polymetalické
    Proterozoiku
    Výskyty
    žilné
Abstract (in czech)
   Výskyt saffloritu doprovázeného galenitem, sfaleritem, pyritem, markazitem v sideritové hlušině z žíly v Mníšku pod Brdy, nalezené během prospekce na uran v proterozoických horninách.
Abstract (in english)
   Occurence of safflorite accompanied by galena, sphalerite, pyrite, marcasite in siderite gangue from vein in Mníšek pod Brdy during uranium prospection in Proterozoic rock.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012