Record details

Title
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Zdeněk Gába
Author
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 106
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    difrakce rentgenová
    grafit
    mineralogie topografická
    minerály
    silesikum
    spektrometrie IR
    sulfáty
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Jeseník - Bobrovník
    Velké Vrbno - Konstantin
Keyword
    Bobrovník
    Grafitových
    Jarositu
    Jeseníku
    Konstantin
    Ložiskách
    Velkého
    Vrbna
    Výskyty
Abstract (in czech)
   Jarosit tvoří povlaky a agregáty na puklinách a plochách foliace. Byl idnetifikován rentgenograficky [difrakcí] a infračervenou spektrometrií
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012