Record details

Title
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
Statement of responsibility
    Marek Łodziński, Roman Rybski ; překladatel Martin Bohatý
Author
    Łodziński, Marek
    Rybski, Roman
Other author; role
   Bohatý, Martin
   Překladatel
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 2
Pages
    s. 112-119
Year
    2005
Notes
    1 obr., 3 fot.
    Bibliografie na s. 118-119
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    aluvium
    asociace minerální
    aureola primární
    aureola sekundární
    drahokamy
    korund
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    pegmatit
    rubín
    rula
    safír
    silesikum
Geographical name
    Česko
    Polsko - jihozápad
Keyword
    českých
    Korundu
    Polských
    Sudetech
    Výskyty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012