Record details

Title
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
Other titles
    Occurences of marbles in association with amphibolites in the south part of the Zábřeh crystalline unit.
Author
    Burianková, Kristýna
    Hanžl, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
Vol./nr.
    Roč. 6, č. jaro
Pages
    1
Year
    1999
Thesaurus term
    Zábřeh unit marbles ophikarbonates
Keyword
    Amfibolity
    Asociaci
    části
    Jižní
    Krystalických
    Krystalinika
    Vápenců
    Výskyty
    Zábřežského
Abstract (in czech)
   petrografický popis výskytů vápenců v jižní části zábřežskéh krystalinika
Abstract (in english)
   Occurences of marbles in association with amphibolites in the south part of the Zábřeh crystalline unit.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014