Record details

Title
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov
Author
    Řídkošil, T.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 6
Pages
    s. 238-241
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: Occurence of the pucherite in Smrkovec and Jáchymov
    Rozsah: 4 s.
Keyword
    Jáchymov
    Lázní
    Lokalitách
    Mariánských
    Pucheritu
    Smrkovec
    Výskyty
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012