Record details

Title
    Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická
Other titles
    Occurrences of the Upper Cretaceous Pálava Formation in the occasional outcrops in Mikulov town
Author
    Bubík, Miroslav
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 24-27
Year
    1995
Notes
    1 obr., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    křída-svrchní
    nanoplankton
Geographical name
    ČR-Morava
    Mikulov
Keyword
    34-14
    Městě
    Mikulov
    Odkryvech
    Pálavského
    Příležitostných
    Souvrství
    Svrchnokřídového
    Výskyty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012