Record details

Title
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
Statement of responsibility
    Zdeněk Losos, Jan Dušek
Other titles
    Zeolite occurrences in the Žulová massif area
Author
    Dušek, Jan
    Losos, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    s. 124-127
Year
    1996
Notes
    3 fot., 9 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    asociace
    granitoidy
    granitoidy silesika
    krystaly
    mineralogie topografická
    minerály
    zeolity
Subject category
    žulovský pluton
Geographical name
    Černá Voda (Jeseník)
    ČR-Morava
    Nová Červená Voda (Jeseník)
    Stará Červená Voda (Jeseník)
    Vápenná (Jeseník)
    Vidnava (Jeseník)
    Žulová (Jeseník)
Keyword
    Masívu
    Oblasti
    Výskyty
    Zeolitů
    žulovského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012