Record details

Title
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1: 50 000" za období 1985 - 1998
Author
    Cicha, Ivan
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998
Keyword
    50
    000
    1985
    1998
    Geologických
    Map
    Období
    Prostředí
    Soubor
    účelových
    úkolu
    Výsledky
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014