Record details

Title
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
Other titles
    Results of gamma-spectrometrial and petrographical study of the "Heřmanovice marbles" in the quarry at Heřmanovice
Author
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 111-113
Year
    2000
Notes
    2 obr., 2 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    analýza petrografická
    devon
    gama-spektroskopie
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    ložisko mramoru
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    mramor
    spektrometrie
Geographical name
    ČR-Morava
    Heřmanovice (Bruntál)
Keyword
    15-13
    Gamaspektrometrického
    Heřmanovicích
    Heřmanovických
    Lomu
    Mramorů
    Petrografického
    Pradědem
    Vrbno
    Výsledky
    Výzkumu
Abstract (in english)
   In the quarry at Heřmanovice (in the Vrbno Group), three main groups of rocks were distinguished: (1) marbles, (2) calcitic metapsamites and marbles rich in quartz, muscovite and feldspars, (3) phyllites (muscovite schists). The rocks were studied in this sections and an expensive gamma-ray spectrometry measurement of concentrations of natural radioactive elements (K, U and Th), were carried out
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012