Record details

Title
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
Statement of responsibility
    Petr Mixa, Bohdan Koverdynský
Other titles
    Results of geological survey (scale 1:10 000) at the study area Pekařov-Keprník dome
Author
    Koverdynský, Bohdan, 1937-
    Mixa, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 92-94
Year
    1994
Notes
    3 obr., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    ekologie
    geoelektrika
    hydrogeologická struktura
    neotektonika
    ochrana podzemní vody
    silesikum
    tektonika regionální
    zlom
Subject category
    malé povodí
Geographical name
    ČR-Morava
    Pekařov
Keyword
    1:10
    14-24
    000
    Bělá
    Geologického
    Klenba
    Mapování
    Pekařov-keprnická
    Ploše
    Studijní
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012