Record details

Title
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
Statement of responsibility
    Jaroslav Preclík, Josef Kožíšek
Author
    Kožíšek, Josef
    Preclík, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 1
Pages
    s. 24-25
Year
    1992
Notes
    2 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika geologického průzkumu
    ekonomika těžby
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    1986-1990
    České
    Geologického
    Letech
    Nerostné
    Průzkumu
    Republiky
    Surovinové
    Výsledky
    Využívání
    Základny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012