Record details

Title
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
Other titles
    Results of geological investigations in the area of the protected locality "Osypané břehy" v in 1998.
Author
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    1999
Keyword
    1998
    Břehy
    Geologických
    Oblasti
    Osypané
    Památky
    Přírodní
    Roce
    Výsledky
    Výzkumů
Abstract (in czech)
   Předmětem zájmu byl výzkum kvartérních sedimentů v území předpokládané přírodní památky Osypané břehy", jež je součástí tzv. Moravské Sahary. Oblast je budována jednak holocenními fluviálními sedimenty údolní nivy spočívajícími na "údolní nivy spočívajícími na fluviálních sedimentech svrchnopleistocenního až holocenního stáří, jednak fluviálními písčitými štěrky a navátými písky svrchního pleistocénu.Jejich vzájemný vztah je zachycen ve dvou profilech.
Abstract (in english)
   Results of geological investigations in the area of the protected locality "Osypané břehy" v in 1998.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014