Record details

Title
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
Other titles
    Results of geological investigations in the area of the protected locality "Osypané břehy" in 1998
Author
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    1999
Keyword
    1998
    Břehy
    Geologických
    Oblasti
    Osypané
    Památky
    Přírodní
    Roce
    Výsledky
    Výzkumů
Abstract (in czech)
   Byly zkoumány duny navátých písků
Abstract (in english)
   Results of geological investigations in the area of the protected locality "Osypané břehy" in 1998
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014