Record details

Title
    Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever
Statement of responsibility
    Pavol Veĺký
Author
    Veĺký, Pavol
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 3-4
Pages
    s. 333
Year
    1992
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    geochemické indície
    indicie geochemické
    konference
    průzkum ložiska
    rudy drahých kovů
    středoslovenské neovulkanity
    úprava surovin
Subject category
    kremnické rudní pole
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Šturec-sever
Keyword
    Geologickoprieskumných
    Ložisku
    Prác
    Šturec-sever
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012