Record details

Title
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
Author
    Kořínek, R.
    Kukutsch, Radovan
    Žůrek, P.
Conference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2013 (52. : 14.10.2013-18.10.2013 : Příbram, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 55, mimořádné číslo
Pages
    s. 6-9
Year
    2013
Notes
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: The results of the geotechnical and geomechanical monitoring of the Jeroným Mine for the period 2009-2013
    Rozsah: 4 s. : P
Subject category
    geomechanical monitoring
    Jeroným Mine in Čistá
    stability
Keyword
    2009-2013
    Dole
    Geomechanického
    Geotechnického
    Jeroným
    Let
    Monitoringu
    Období
    Okr
    Sokolov
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Významným úkolem v době zpřístupňování Dolu Jeroným je posuzování stability jednotlivých částí důlního díla i důlního díla jako celku. Cílem zde prezentovaných výsledků je prognóza časoprostorových změn stability důlních prostor historického důlního díla evropského významu. A přestože se jedná pouze o souhrn výsledků z činností prováděných na Dole Jeroným, je zřejmé, že z pohledu posouzení stability a bezpečnosti je Dolu Jeroným věnována velká pozornost.
Abstract (in english)
   An important task at the time of disclosure Jeroným Mine is assessing the stability of individual parts of the mine and the mine as a whole. Goal of the present results is forecast of spatio-temporal changes in stability underground spaces of historical mine of European importance. And although it is only a summary of the results of activities carried out on Jeroným Mine, it is clear that from the view of the stability and security of the Jeroným Mine is receiving considerable attention.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014