Record details

Title
    Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě
Statement of responsibility
    Stanislav Benada, Jan Blažej
Other titles
    Results of the deep borehole Karlín-1 in southern Moravia
Author
    Benada, Stanislav
    Blažej, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 9
Pages
    s. 257-260
Year
    1991
Notes
    4 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    extrémní podmínky (teplotní, tlakové)
    flyšové pásmo Západních Karpat
    obsah plynu
    paleogén
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    vrtání
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Karlín
    Šardice
Keyword
    Hlubokého
    Jižní
    Karlín-1
    Moravě
    Vrtu
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Vrt Karlín - 1 u Šardic v nesvačilském příkopu byl projektován do hloubky 5900-6200 m za účelem provrtání celého sedimentárního obalu a dosažení krystalinika. Provrtaný ždánický příkrov představuje ždánicko-hustopečské souvrství ve flyšovém a pískovcovém vývoji; bázi příkrovu tvoří pestré pelity eocénu. Celková mocnost příkrovu je ca 3200 m. Paleogén je tvořen monotonními pelity svrchního paleocénu až spodního oligocénu, o mocnosti ca 800 m, pod hloubkou 3900 m se sekvencí laminovaných jílovců, prachovců a pískovců. V tomto úseku byly zjištěny propustné horizonty s abnormálně vysokým tlakem zemního plynu; hodnota vrstevního tlaku 206 tlaku hydrostatického patří k nejvyšším ve střední Evropě. Po zmáhání tlakových projevů byl vrt umrtven v hloubce 3985 m. Objev vysokotlakých plynonosných vrstev je významný pro hodnocení perspektiv celé oblasti. Rozsah ložiska dosud nelze odhadovat
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012