Record details

Title
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
Statement of responsibility
    Ivan Repčok, Karol Eliáš, Elígia Ferenčíková, Martin Garaj, Anna Hašková, Jozef Határ, Anna Kovářová, Ivan Rúčka, Magdaléna Sládková
Other titles
    Isotopic and thermometric research on Mo-W ore mineralization at Rochovce
Author
    Eliáš, Karol
    Ferenčíková, Elígia
    Garaj, Martin
    Hašková, Anna
    Határ, Jozef
    Kovářová, Anna
    Repčok, Ivan
    Rúčka, Ivan
    Sládková, Magdaléna
Language
    slovensky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 29-59
Year
    1992
Notes
    3 obr.,6 tab.,2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Mineral. Petrogr. Geogém. Metalogen.
Subject group
    inkluze fluidní
    izotopy C
    izotopy O
    izotopy S
    kalcit
    křemen
    metalogeneze
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    plynokapalné inkluze
    rudy Mo
    scheelit
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Rochovce
Keyword
    Gemerika
    Izotopového
    Mo-W
    Pri
    Rochovciach
    Styčná
    Veporika
    Výsledky
    Výzkumu
    Zdrudnenia
    Zóna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012