Record details

Title
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
Statement of responsibility
    Miroslav Dobeš, Jiří Exner, Josef Matouš
Other titles
    The use of complex geophysical methods at the northern margin of the Merkur and Březno brown coal quarries
Author
    Dobeš, Miroslav
    Exner, Jiří
    Matouš, Josef
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 14
Subject group
    pánev sedimentační
    podloží
    prospekce geofyzikální
    severočeská pánev
    terciér
    těžba povrchová
    uhelná sloj
Geographical name
    Březno (Chomutov)
    ČR-Čechy
Keyword
    Březno
    Geofyzikálních
    Komplexu
    Lomů
    Merkur
    Metod
    Předpolí
    Severním
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012