Record details

Title
    Výsledky ledového vrtu SUMMIT v Grónsku
Statement of responsibility
    Václav Cílek
Other titles
    Results of ice drilling SUMMIT in Greenland
Author
    Cílek, Václav, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 72, č. 11
Pages
    s. 624-627
Year
    1993
Notes
    3 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Vesmír
Subject group
    interglaciály
    klimatologie
    paleoklimatologie
    profil vrtný
    sedimenty glacigenní
Geographical name
    Grónsko
Keyword
    Grónsku
    Ledového
    SUMMIT
    Vrtu
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012