Record details

Title
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
Statement of responsibility
    Jiří Sedlák, Ivan Gnojek, Stanislav Zabadal
Other titles
    Results of the airborne geophysics in the western part of the České středohoří Mts. (gamma-ray spectrometry and magnetometry)
    Sborník referátů ze 3. semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti (Variant.)
Author
    Gnojek, Ivan
    Sedlák, Jiří
    Zabadal, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda
Vol./nr.
    Č. 116
Pages
    s. 22-24
Year
    2012
Notes
    1 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Západočes. Muz. (Plzeň), Přír.
Classfication no.
    550.8
    552
Conspectus category
    550
Subject group
    anomálie magnetická
    draslík
    fonolit
    měření geofyzikální
    pískovce
    radioaktivita
    thorium
    trachyt
    uran
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    části
    Českého
    Gamaspektrometrie
    Geofyziky
    Letecké
    Magnetometrie
    Středohoří
    Výsledky
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 9. 2013
Import date
    20. 5. 2014