Record details

Title
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva
Other titles
    Results of mapping and stratigraphic research in the Rača Unit on the Horní Bečva Map Sheet
Author
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Č. (2007)
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    Carpathian Flysch, Rača Unit, stratigraphy, Cretaceous, Paleogene
Keyword
    Bečva
    Horní
    Jednotce
    Listu
    Mapování
    Račanské
    Stratigrafických
    Výsledky
    Výzkumů
Abstract (in czech)
   V rámci geologického mapování 1:25000 byla revidována stratigrafie račanské jednotky (rajnochovické, kaumbergské, soláňské, belovežské a zlínské souvrství) na listu Horní Bečva. Vigantické bradlo tvořené kurovickými vápenci je nově interpretováno jako příkrovová troska račanské jednotky. Pomocí acetolýzy byla z vápenců získána fauna hlubokomořských aglutinovaných foraminifer. Revize výchozů řazených do rajnochovického souvrství prokázala jejich příslušnost k mladším jednotkám. Poprvé byla detailně studována stratigrafie soláňského souvrství v jeho typové oblasti. V rámci souvrství bylo pozorováno několik horizontů pestrých jílovců.
Abstract (in english)
   Results of mapping and stratigraphic research in the Rača Unit on the Horní Bečva Map Sheet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014