Record details

Title
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika
Other titles
    Results of geological mapping of the NE part of the Zábřeh crystalline unit
Author
    Burianková, Kristýna
    Finger, F.
    Hanžl, Pavel
    Kabátník, P.
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
Vol./nr.
    Roč. 7, č. jaro
Pages
    4
Year
    2000
Thesaurus term
    lithology, monazite age, Zábřeh unit
Keyword
    části
    Krystalinika
    Mapování
    Severovýchodní
    Výsledky
    Zábřežského
Abstract (in czech)
   Popis litologických jednotek mapované části zábřežského krystalinika doplněný a datování monazitu (330+-21 Ma)
Abstract (in english)
   Results of geological mapping of the NE part of the Zábřeh crystalline unit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014